Licentiatseminarium - Neuroimaging progesterone receptor modulation in patients with premenstrual dysphoric disorder

  • Datum: –17.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum A9:117a, BMC
  • Föreläsare: Elisavet Kaltsouni
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Elisavet Kaltsouni
  • Licentiatseminarium

 Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61290292730

 

Betygsnämnd
Svetlana Lajic, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Eisenlohr-Moul, docent, University of Illinois at Chicago 

Simone Cervenka, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Erika Comasco, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Biträdande handledare
Inger Sundström Poromaa, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Johan Wikström, professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Kalendarium för medicin och farmaci