Reservera datumet: Göran Gustafssonföreläsning i medicin 2022: Mental health – One of the greatest challenges of our time

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern eller Zoom
  • Föreläsare: Ned H. Kalin
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet, Womher och Göran Gustafssons Stiftelser
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Föreläsningen är på engelska och ges av Ned H. Kalin, professor och ordförande för institutionen för psykiatri vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Health. Var uppmärksam på uppdateringar med anledning av förändringar av restriktioner.

Varmt välkommen till årets Göran Gustafsson­föreläsning i medicin! Varje år bjuder Uppsala universi­tet till­sammans med Göran Gus­tafs­sons Stiftelse för främ­jande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska hög­skolan in en inter­nationellt fram­stående for­skare inom medicin att hålla en före­läsning.

Föreläsningen hålls preliminärt i Humanistiska teatern men var uppmärksam på eventuella förändringar på grund av ändrade restriktioner och förutsättningar.

Föreläsningen är på engelska och ges av Ned H. Kalin, professor och ordförande för institutionen för psykiatri vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Health.

Kalendarium för medicin och farmaci