Licentiatseminarium Maria Lindström Nilsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Rosénsalen, ingång 95/96
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Ann Edner, PhD, Department of Women's and Children's Health, UU
  • Licentiatseminarium

Titel

Animal-assisted therapy in paediatric hospital care: Children's experiences and the child-dog interaction

Betygsnämnd
Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Stefan Nilsson, docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Per Jensen, professor, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet

Huvudhandledare
Ann Edner, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Biträdande handledare
Gunn Engvall, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Eva-Lotta Funkquist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Kalendarium för medicin och farmaci