Disputation Christina Krantz

  • Datum: –12.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset H:son Holmdahlsalen, ingång 100, Akademiska sjukhuset
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Andrei Malinovschi, Professor, Department of Medical Sciences, Uppsala University
  • Disputation

Titel - "Nitric oxide within the concept of united airway disease – Exhaled and nasal nitric oxide in cystic fibrosis, asthma and upper airway inflammatory disorders"

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68506394799
Passcode: 318564

Ordförande
Richard Sindelar, docent, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Celeste Porsbjerg, professor, Department of Respiratory Medicine, Bispebjerg Hospital, Copenhagen University Hospital

Betygsnämnd
Anders Lindblad, docent, Avdelningen för pediatrik, Göteborgs universitet

Eddie Weitzberg, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi., Karolinska Institutet

Linnéa Hedman, docent, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Huvudhandledare
Andrei Malinovschi, professor, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Kjell Alving, professor, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Kalendarium för medicin och farmaci