Neuro seminar Marina Padua Reis

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/67059482450
  • Föreläsare: Marina Padua Reis, postdoc in Martina Blunders group in Anna Rostedt Punga research team
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title: "On the challenges of preclinical anxiety research"

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67059482450

Kalendarium för medicin och farmaci