Göran Gustafssonföreläsning i medicin

Varmt välkommen till årets Göran Gustafsson­föreläsning i medicin! Varje år bjuder Uppsala universi­tet till­sammans med Göran Gus­tafs­sons Stiftelse för främ­jande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska hög­skolan in en inter­nationellt fram­stående for­skare inom medicin att hålla en före­läsning.

2021 års Göran Gustafsson­föreläsning

2021 års Göran Gustafsson­föreläsning i medicin ges av Carl-Henrik Heldin, professor vid Uppsala universitet och ordförande i Nobelstiftelsen.

Carl-Henrik Heldin
Carl-Henrik Heldin

Can insights into the signaling mechanisms improve tumor treatment?

Tid: Torsdag 30 september, kl 16:00–17:00

Plats: Sal X, Universitetshuset samt online. 
Anmäl dig här för att delta på plats
Zoom-länk för att delta online

Övrigt: Föreläsningen är på engelska

Läs mer om Carl-Henrik Heldins forskning

Göran Gustafssons Stiftelsers logotyp

Göran Gustafsson – en sann filantrop inom vetenskapens värld

Göran Gustafsson
Göran Gustafsson (1919–2003)

Göran Gustafsson föddes i Norrbotten. Som framgångsrik affärsman, särskilt inom fastigheter, skapade han den ekonomiska grunden för sina donationer till två stiftelser som främjar grundläggande vetenskaplig forskning. Göran Gustafssons vision var att genom dessa donationer ge svenska forskare de förutsättningar som krävs för att tävla med de bästa forskarna i världen.

År 1986 skapade Göran Gustafsson en stiftelse för att stödja grundforskning inom medicin vid Uppsala universitet och inom teknisk fysik vid både Kungliga tekniska institutet (KTH) och Uppsala universitet. Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan startade med en donation på 136 miljoner svenska kronor och delar för närvarande ut 14 miljoner kronor i bidrag årligen.

År 1989 bildades Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, med en donation på 270 miljoner kronor. Idag delar stiftelsen ut cirka 27 miljoner kronor årligen. Huvudsyftet med denna stiftelse är att främja grundforskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

I en intervju 1993 förklarade Göran Gustafsson varför han sålde sin fastighetsportfölj och donerade mer än 400 miljoner kronor till stiftelser, där avkastningen går till att belöna framstående forskare:

”Pengarna har varit mina verktyg. När hantverkaren går i pension lämnar han verktygen till dem som bäst kan ta över. Jag vill skapa förutsättningar för forskningen att utveckla metoder som förbättrar naturen och vår omgivning. Jag mår illa när jag tänker på den miljöförstöring som vi har bidragit till! Ett tack till samhället som gav mig chansen! ”

Göran Gustafssons insatser har inte förblivit obetalda, redan 1987 fick han Uppsala universitets Gustaf Adolfsmedalj. Samma år gjordes han till teknologie hedersdoktor vid KTH. När kung Carl XVI Gustaf och tre andra vänner av Uppsala universitet tilldelades titeln hedersmedlem av Uppsala universitet år 1990, var Göran Gustafsson en av de tre.

Senast uppdaterad: 2021-09-16