Fakultetskollegium läsåret 19/20

3 september, 16 oktober och 10 december 2019 samt 13 februari och 11 juni 2020 bjuder vicerektor Stellan Sandler in till fakultetskollegium för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Varmt välkommen!

Tid: Torsdag 13 februari 2020
Lokal: Stora salen, SciLifeLab, BMC
Övrigt: Ingen föranmälan

Tid: Torsdag 11 juni 2020
Lokal: Bertil Hammersalen, Blåsenhus
Övrigt: Ingen föranmälan

Program för kollegiet den 13 februari 2020

Inledning
Stellan Sandler, vicerektor

Information om rektorsvalet
Pernilla Åsenlöf, professor

Nyheter från Vetenskapsrådet – analys, publikationer, Forskningsbarometern 2019
Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare, medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning och kliniska studier

  • Vetenskapsrådet har beslutat om vilka ansökningar som har godkänts för bidrag.
  • Vetenskapsrådets bidrag till forskningsprioriteringarna i den kommande forskningspolitiska budgetpropositionen.
  • Ämnesrådet för medicin och hälsas strategiska plan för 2020–2023.
  • Nya granskningspaneler för medicin och hälsa från 2020.
  • Planerade samtal 2020.
  • Klinisk behandlingsforskning – Nuvarande situation och framtida möjligheter.
  • Vetenskapsområdets deltagande i EU:s samtal om medicin och hälsa.
  • Öppen vetenskap – Vad anser Vetenskapsrådet?