Föredrag om funktionshinder 2019

Våren 2019 inbjuder Centrum för forskning om funktionshinder till en serie öppna föredrag. Fri entré med föranmälan till cff@cff.uu.se. Varmt välkommen till hörsal IV i Uppsala universitetshus.

Läs mer om föredragen

Upptäck ångest! Betydelsen av tidig upptäckt och behandling av ångest hos barn och ungdomar

Föreläsare  Susanne Olofsdotter, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet
Leg. psykolog, Barn- och ungdomspsykiatri, Region Västmanland

Tid  Onsdag 13 februari, kl. 14–16
Plats  Hörsal IV, Uppsala universitetshus
Anmäl dig via mail till cff@cff.uu.se

Introduktion
I Sverige har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat med över 100 % på 10 år. Det finns inget entydigt svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Eftersom hela ungdomsgruppen drabbats av ökningen kan det ha att göra med ungas livsvillkor generellt, så som ökad individualisering, ökade prestationskrav i skolan och exponering för budskap i media om hur unga ska vara, leva och se ut.

Ångest är ett av de vanligaste psykiska problemen bland unga. Var tredje tonåring har någon gång under uppväxten haft påtagliga besvär av ångest. Ångeststörningar är handikappande tillstånd med negativ inverkan på skolresultat, kamrat- och familjerelationer och fritid. Tidig upptäckt och behandling är viktig men majoriteten av barn och ungdomar med ångest uppmärksammas inte och får därmed inte behandling. Under den här presentationen berättar jag om vanliga typer av ångest hos barn och tonåringar, varför det är viktigt med tidig upptäckt och behandling, bidragande orsaker till att ångest missas inom hälso- och sjukvården och slutligen ger jag exempel på metoder som ökar chansen att upptäcka ångest hos unga.

Tidig utveckling vid autism: Vilka tecken syns under det första levnadsåret?

Föreläsare  Terje Falck-Ytter, leg psykolog, docent, institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Tid  Onsdag 13 mars, kl. 14–16
Plats  Hörsal IV, Uppsala universitetshus
Anmäl dig via mail till cff@cff.uu.se

Introduktion
Vid denna föreläsning ger Terje Falck-Ytter, psykolog och forskare, en överblick över vad forskningen säger om tidiga tecken på autism. Vilka tecken syns under det första levnadsåret? Vilka är de senaste rönen från detta aktiva forskningsfält? Terje ger dels en allmän beskrivning av läget, men berättar också om resultat från Projekt Småsyskon, en svensk studie av tidiga tecken på autism.

Jämlika levnadsförhållanden? Utvecklingen av levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning jämfört med övriga befolkningen de senaste 16 åren

Föreläsare  Õie Umb Carlsson, socionom, med.dr. IFV, Forskning om funktionshinder och habilitering, Uppsala Universitet, forskningsledare FoU i Sörmland

Tid  Onsdag 4 april, kl. 14–16
Plats  Hörsal IV, Uppsala universitetshus
Anmäl dig via mail till cff@cff.uu.se

Introduktion
Vi lever i en tid där levnadsförhållanden ständigt förändras. Det gäller inte minst för personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Det är därför lika viktigt att studera förändringar i levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning som att söka kunskap om förändringar för övriga befolkningen. Det är nödvändigt om personer med utvecklingsstörning ska få möjlighet att leva som andra och i gemenskap med andra.

År 2001 genomfördes en studie av levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning födda 1959-1974 i Uppsala län. Studien visade att personerna hade sämre levnadsförhållanden än övriga befolkningen inom flertalet livsområden. Det har nu gått 16 år sedan studien genomfördes och en uppföljning har gjorts. Anhöriga och personal för 40 personer som deltog i 2001 års studie har svarat på en enkät om boende, arbete/sysselsättning, ekonomi, fritid, familj och sociala kontakter, samhällsdeltagande samt trygghet. Preliminära resultat presenteras och förändringar i levnadsförhållanden jämförs med förändringar hos övriga befolkningen i samma åldersgrupper.