Lena Kjellén tilldelas Rudbeckmedaljen

2016-12-05

Lena Kjellén, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas Uppsala universitets Rudbeckmedalj. 

Uppsala universitets Rudbeckmedalj tilldelas Lena Kjellén, professor i medicinsk glykobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. I motiveringen kan läsas att Lena Kjellén "leder sedan flera år tillbaka en mycket framgångsrik forskning om komplexa kolhydraters molekylärbiologi. Detta har lett till grundläggande förståelse av normal fosterutveckling men även om uppkomstmekanismer för sjukdomar ibland annat skelett och muskler".

Medaljen delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 27 januari 2017.

Läs mer om Lena Kjelléns forskning

Andra namn som nämns