Anna Rostedt Punga får Göran Gustafssonpriset

2017-05-09

Anna Rostedt Punga, docent i klinisk neurofysiologi vid institutionen för neurovetenskap, tilldelas 2017 års Göran Gustafssonpris.

Anna Rostedt Punga, institutionen för neurovetenskap, får stora Göran Gustafssonpriset 2017 om sammanlagt 2,5 miljoner kronor under tre år. Anna Rostedt Punga studerar störd signalering mellan nerver och muskler och sjukdomen Myasthenia Gravis som drabbar nerv-muskelsynapsen. Tillsammans med sin forskargrupp har hon identifierat sjukdomsspecifika proteiner och små icke-kodande RNA som kan visa sig värdefulla att följa hos patienter för att förutsäga förbättring eller försämring.

Olov Norlén, institutionen för kirurgiska vetenskaper, tilldelas lilla Göran Gustafssonpriset om 500 000 kronor.


Läs mer om Anna Rostedt Pungas forskning
Läs mer om Olov Norléns forskning

Andra namn som nämns