Stina Syvänen får Drottning Silvias pris

2017-05-31

Stina Syvänen, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, tilldelas Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare.

Stina Syvänen, docent i molekylär geriatrik, har av Alzheimerfonden tilldelats Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare. Stina Syvänen forskning har som mål att förbättra upptaget över blod–hjärnbarriären av antikroppar riktade mot de för alzheimer typiska amyloidklumparna i hjärnan. I förlängningen kan detta arbete ha betydelse för utvecklingen av effektiva läkemedel.

Priset om 125 000 kronor delas ut årligen av drottning Silvia till en lovande yngre forskare inom demensområdet.

Läs mer om Stina Syvänens utmärkelse

Foto: Yanan Li

Andra namn som nämns