Christer Betsholtz tilldelas Anders Jahres medicinska pris

2017-06-16

Christer Betsholtz, institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas Anders Jahres medicinska pris 2017 för sin forskning om blodkärl.

Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologi, tilldelas Anders Jahres stora medicinska pris 2017 för sin banbrytande forskning om hur blodkärl bildas och fungerar.

Anders Jahres medicinska pris uppmärksammar framgångsrik medicinsk forskning i Norden. Priset om 2 miljoner norska kronor överlämnas i Oslo 15 september 2017.

Läs mer om Christer Betsholtz forskning

Foto: Mikael Wallerstedt

Andra namn som nämns