Emma Frans är årets alumn 2019

2019-10-07

Utmärkelsen Årets alumn tilldelas i år forskaren, författaren, folkbildaren och vetenskapsskribenten Emma Frans. Missa inte Årets alumnföreläsning 3 mars 2020, Humanistiska teatern 18.30!

Bild av Emma Frans
Emma Frans, Årets alumn 2019

Emma Frans, master inom medicinsk vetenskap, Uppsala universitet och nu postdoc Karolinska Institutet, kommenterar och granskar sensationella nyheter och populärvetenskapliga sanningar i flera olika medier. Exempelvis är hon författare till Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet, där hon kritiskt granskar och kommenterar sanningshalten i vetenskapliga påståenden.

Emma Frans är aktiv på twitterkontot Alternativa flashar, där hon tar upp och delar med sig av positiva nyheter inom vetenskapen som i dagens samhälle ofta försvinner i mediebruset.

Hon är författare till två böcker: Larmrapporten och Sant, falskt eller mittemellan?, böcker som bland annat ger läsaren förmåga att skilja på vetenskap och pseudovetenskap samt verktyg för att bedöma vad som är god vetenskap.

Emma Frans är demokratiambassadör i regeringens kommitté för Demokratin 100 år. Hon har blivit utsedd som årets folkbildare två gånger, 2017 och 2019, och fick Stora journalistpriset för Årets röst 2017. Emma Frans var en av årets sommarvärdar i Sommar i P1.

Emma Frans tar ett stort samhälleligt ansvar genom att på ett pedagogiskt, populärvetenskaplig sätt försöka lära ut verktyg till allmänheten att förstå hur man kan bedöma vetenskapliga påståenden genom kritiskt tänkande och sunt förnuft. Hon tar strid mot faktaresistens och avslöjar myter och missförstånd i en tid när dessa påståenden sprider sig oerhört snabbt i sociala medier. Frans har en fantastisk förmåga att nå ut, inte bara på sociala medier men också inom det mer traditionella medielandskapet.

Emma Frans kallar sig själv ”vetenskapsaktivist”. Hon vill verka för en värld där vetenskapen har en starkare ställning i den allmänna debatten.

Läs mer på: Emma Frans blir Årets alumn 2019

Andra namn som nämns