Göran Laurell vinner Swedbanks vetenskapspris 2019

2019-11-04

Göran Laurell, professor i öron-, näsa- och halssjukdomar vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, tilldelas Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per-Algot Mångbergs minne 2019.

Göran Laurell är professor i öron-, näsa- och halssjukdomar vid Uppsala universitet, överläkare vid Akademiska sjukhuset samt president för Bárány Society, det internationella samfundet för neuro-otologi. Prissumman är på 50 000 kronor och prisceremonin genomfördes under Umeå universitets årshögtid lördagen den 19 oktober.

Prisets grundare är makarna Amanda och Per-Algot Mångberg som instiftade en fond för forskning inom neurologi, neurokirurgi samt öron-, näsa- och halssjukdomar redan 1974. Amanda var hemsömmerska och Per-Algot arbetade som stationskarl med att putsa och reparera ånglok, men ett mycket sparsamt liv gav möjlighet till ett sparande som växte hos dåtidens Västerbottens Sparbank. Priset delades ut för första gången 1979.

– Jag värderar det här priset mycket högt, säger Göran Laurell. Jag vet sedan tidigare att resultat av min forskning har kommit patienter till gagn så för mig är priset en personlig bekräftelse på att den forskning jag bedrivit under 35 år värdesätts. Att priset instiftades av ett filantropiskt par som levde på knappa medel ger det hela ytterligare en dimension. Man kan säga att Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per-Algots Mångbergs minne i ära motsvarar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Läs mer om priset: Läkare från Uppsala vinner Swedbanks vetenskapspris

Andra namn som nämns