Per-Ola Carlsson tilldelas Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris 2019

2019-11-20

Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi, särskilt experimentell endokrinologi vid institutionen för medicinsk cellbiologi, har tilldelats Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för Framstående Barndiabetesforskning i Norden på 250 000 kronor. 

Per-Ola CarlssonVarje år delar Barndiabetesfonden ut två pris i Johnny Ludvigssons namn. Juryn består av Barndiabetesfondens vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare.

”Tack vare hans translationella forskning som har gjort framsteg i experimentella studier och följts av mycket viktiga studier för att visa att konceptet håller i klinisk behandling av patienter, har priskommittén beslutat tilldela Per-Ola Carlsson det Nordiska priset 2019.”

Läs nyheten på Uppsala universitet härDiabetesforskning prisas
Läs om Per-Ola Carlssons forskning här: Islet Transplantation and Beta-Cell Regenerative Medicine

Andra namn som nämns