Lena Kjellén årets Karl Johan Öbrinkföreläsare 2019

2019-11-22

Lena Kjellén, professor i medicinsk glykobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, har utsetts till årets Karl Johan Öbrinkföreläsare.

Varje år utses en Karl Johan Öbrinkföreläsare. Föreläsaren ska vara en aktiv forskare vars arbete präglas av Karl Johan Öbrinks vision av ”integrerad integritet”, det vill säga ett tydligt samarbete över gränserna såväl som en egen särart på och ett engagemang för det egna fältet. 

Årets talare

Lena Kjellén
Lena Kjellén

Årets talare, Lena Kjellén, disputerade 1981. Sedan 2001 har hon varit professor i medicinsk glykobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiolog. Åren 2009—2011 var hon professor II vid Universitetet i Bergen. Sedan 1996 har hon haft många uppgifter inom Vetenskapsrådet och från 2007 är hon medlem i Kungliga Vetenskapsakademien.

Som doktorand visade Lena Kjellén för första gången att cellytans heparansulfat var förankrat i ett membranprotein som föbinder cellens insida med utsidan. I sin vidare forskning har hon visat att förändrade sulfateringsmönster stör embryonalutvecklingen och kan leda till tidig fosterdöd. Förändrade sulfateringsmönster kan också ses vid flera patologiska tillstånd som cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. 

Årets föreläsning

”No life without heparan sulfate”

När: 4 december 2020
Var: Biomedicinskt centrum, sal A1:107a

Ladda ner infobladet

Läs mer om Karl Johan Öbrinkföreläsningen
Läs mer om Karl Johan Öbrink
 

Andra namn som nämns