Immunologi, genetik och patologi får 75 miljoner kronor från Cancerfonden

2019-11-26

Tretton forskare på institutionen för immunologi, genetik och patologi får sammanlagt drygt 75 miljoner kronor i forskningsbidrag från Cancerfonden. Magnus Essand, professor i genterapi, får 4,5 miljoner kronor och tillsammans med sin forskargrupp ytterligare 9 miljoner kronor.

Magnus Essand
Magnus Essand

Magnus Essand får 4,5 miljoner kronor för att utveckla nya immunterapier för patienter med hjärntumörer. Tillsammans med sin forskargrupp får han också 9 miljoner kronor för att utveckla en virusvektor, ett tumörförstörande virus, som kan användas i behandlingen av ett femtontal leukemi- och lymfompatienter.

De avslutar just nu en fas 2-studie, där de har behandlat 35 patienter på Akademiska sjukhuset. Hittills har hälften reagerat positivt och några är långtidshjälpta och förhoppningsvis botade.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi har flera mottagare. Lena Claesson-Welsh, Magnus Essand, Karin Forsberg Nilsson, Bengt Glimelius, Ingrid Glimelius, Ulf Gyllensten, Åsa Johansson, Daniel Molin, Taija Mäkinen, Bo Stenerlöw och Gustav Ullenhag har tilldelats treåriga projektbidrag på mellan 1,2 och 7,5 miljoner kronor. Av dessa har Lena Claesson-Welsh, Magnus Essand, Bengt Glimelius och Taija Mäkinen även erhållit extra stöd på tre eller nio miljoner kronor.

Magnus Essand svarar på några frågor på Uppsala universitets sida
Cancerfondens ger 770 miljoner till svensk cancerforskning
 

Andra namn som nämns