Vidga dina nätverk vid Uppsala universitet och SLU

2018-10-17

Onsdag 14 november inbjuder U-Share till nätverksmöte i Navet. Ta chansen att inleda nya spännande samarbeten inom Uppsala universitet och med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Anmäl dig senast 7 november.

Tid  Onsdag 14 november, kl. 17.30–19.00 (mat och dryck serveras från 17.15)
Lokal  Navet, BMC, Husarg. 3, Uppsala
Anmälan  via länk här senast 7 november

U-Share arbetar för utvecklad samverkan mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med fokus på utbildning, forskning, infrastruktur och klinisk aktivitet. Onsdag 14 november inbjuder U-Share, Junior Faculty vid Uppsala universitet och Future Faculty vid SLU till möte i syfte att stimulera ökat nätverkande och samarbete inom och mellan lärosätena.

Forskare inom alla områden och karriärnivåer uppmanas att delta, för att inspirera till nya och kanske oväntade samarbetsmöjligheter.

Program:

Korta presentationer av forskare som har samarbetet mellan universiteten

  • Bodil Ström Holst, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  • Karl-Johan Lindholm, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
  • Tuija Hilding-Rydevik, Centrum för biologisk mångfald, SLU

Speed-nätverkande och mingel

Increase your network in Uppsala

U-Share is arranging a meeting together with Uppsala University’s Junior Faculty and Future Faculty at SLU, with the aim to stimulate networking and increase collaboration between and within the universities.

Researchers in all fields and career stages are encouraged to participate, to inspire new and perhaps unanticipated possibilities for collaboration.

Time  Wednesday, 14 November, 17:30–19:00, food and drinks available from 17:15
Venue  Navet, BMC Husargatan 3, Uppsala
Register  via this registration form no later than 7 November

Programme

Short presentations by researchers that have collaborated between the universities:

  • Bodil Ström Holst, Department of Clinical Sciences, SLU
  • Karl-Johan Lindholm, Department of Archaeology and Ancient History, UU
  • Tuija Hilding-Rydevik, Swedish Biodiversity Center, SLU


Speed-networking and mingle

Nyheter