Ny studie: Gener påverkar hur vi lagrar fett

2019-01-30

Aktuell forskning visar att huruvida du lagrar ditt fett runt midjan eller på låren påverkas av genetiska faktorer, en effekt som är mer tydlig hos kvinnor än män. Studien publiceras i Nature Communications.

– Vi vet att kvinnor och män tenderar att lagra fett i olika delar av kroppen. Kvinnor har lättare för att lagra fett på höfter och ben, medan män i högre utsträckning lagrar fett i buken. Man har antagit att detta beror på könshormoner. Men de molekylära mekanismer som styr fettinlagring hos män och kvinnor är inte så väl utredda, säger Mathias Rask-Andersen, postdoktor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.
I studien används data från UK Biobank, en kohortstudie på en halv miljon deltagare från Storbritannien. Deltagarna lämnade blodprover för genotypning och distributionen av fettvävnad uppskattades genom mätning av elektriskt motstånd då ström förs genom kroppen. I den aktuella studien testades miljontals positioner i arvsmassan för association med mängden fett i armarna, benen eller bålen. Forskargruppen hittade nästan hundra gener som påverkar fördelningen av fettvävnad till kroppens olika delar, med tydliga skillnader mellan män och kvinnor.
– Vi förvånades över det stora antal gener som bara har effekt hos kvinnor. Bland generna finns en stor andel gener som är aktiva i fettceller och fettvävnader, men flera av generna bidrar också till att bilda den extracellulära matris som utgör strukturen runt cellerna i en vävnad, säger Åsa Johansson, docent och en av forskarna bakom studien.

Bukfetma har tidigare kopplats till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. I snitt har män större mängd bukfett än kvinnor vilket delvis kan förklara den högre risk för hjärt-kärlsjukdom som man ser hos män. Epidemiologiska studier har också visat att förmågan att lagra fett i och runt låren ger kvinnor ett visst skydd. Resultatet av den aktuella studien kan därför leda till utveckling av nya behandlingar för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.
– De biologiska system som vi belyser i vår studie skulle kunna utnyttjas av läkemedel för att förbättra fördelningen av kroppsfett och på så sätt minska sjukdomsrisken, säger Mathias Rask-Andersen.

Kontakt  Mathias Rask-Andersen, Uppsala universitet
Läs mer  Forskning om genetiken och epigenetikens roll för människors hälsa

Linda Koffmar

Nyheter