Sök anslag för forskning om blödningsrubbningar

2019-01-31

Till och med 8 mars 2019 kan forskare ansöka om 200 000 kronor ur Aroseniusfonden för medicinsk forskning kring hemofili, von Willebrands sjukdom, andra blödningsrubbningar och genterapi.

Enskilda forskare eller forskningsgrupp kan nu ansöka om stipendium om 200 000 kronor för medicinsk forskning rörande hemofili, von Willebrands sjukdom, andra blödningsrubbningar och genterapi. Beviljade medel kan användas till driftskostnader eller lön.

Hämta ansökningshandlingarwww.aroseniusfonden.se eller beställ via mail från förbundet Blödarsjuka i Sverige.

Ansökan ska innehålla

  • Populärvetenskaplig sammanfattning
  • Forskningsprogram beskrivande Bakgrund, Målsättning och Metodik/metod
  • Tidsplan och beskrivning av projektets nytta
  • CV/meritförteckning samt Förteckning av publicerade arbeten
  • Kostnadsberäkning samt försättsblad som finns på webben.

Beviljat forskningsanslag ska återrapporteras till Förbundet Blödarsjuka i Sverige senast 12 månader efter det att anslag meddelats.

Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2019 per mail till info@fbis.se.

Ladda hem Poster Aroseniusfonden
Läs mer  Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Nyheter