Sök Hjärnfondens forskningsbidrag 2019

2019-02-01

Hjärnfonden genomför för närvarande en rad utlysningar inom det neurovetenskapliga området. Se nedan för sista ansökningsdatum gällande respektive utlysning.

Hjärnfonden kommer under 2019 stödja ett antal projekt inom hela det neurovetenskapliga området med 600 000 kronor vardera. Projekten avser forskning under ett år, inga garantier för fortsatt medeltilldelning ges. Vetenskapliga nämnden kan, om man finner att något projektförslag är speciellt excellent, besluta om såväl tvåårigt anslag som utökat anslagsbelopp. Ansök senast 1 mars 2019.

Forskare kan även söka anslag ur Traumatisk hjärnskada – Anslag med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan. Forskningen ska vara inriktad mot skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador. Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas. Ansök senast 1 mars 2019.

Hjärnfonden gör också en extra utlysning till forskning om Alzheimers sjukdom. Utlysningen kan ge mellan 1-3 miljoner kr per år under tre år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning. Alzheimerbidraget ger möjlighet till extra utdelning av medel till såväl grund- och preklinisk forskning, translationell och klinisk forskning samt vård- och omsorgsforskning.  Ansök senast 10 april 2019.

Hjärnfonden gör en ny satsning på stora forskningsområden där vi uppmanar forskare att bidra med förslag på forskningsprojekt där det i Sverige finns gap mellan finansiering och stora förväntade möjligheter till framgång. Forskare kan delta aktivt i denna satsning genom att skicka in ett Letter of intent (LOI) på två sidor som beskriver ett flerårigt projektförslag. Skicka in ett Letter of intent senast 25 april 2019

Du kan söka som är forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning vid svenskt lärosäte och där minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd till Sverige.

Ansök på svenska eller engelska. Titel och populärvetenskaplig beskrivning ska vara på svenska.

Ansökningarna bedöms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd utifrån:

  • Frågeställning
  • Metodik
  • Kompetens/Genomförbarhet

Ansök via Hjärnfondens ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas per e-post till forskningsstod@hjarnfonden.se inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Klicka här för Anvisningar till den elektroniska ansökan
Läs mer om utlysningen på Hjärnfondens hemsida

Nyheter