Vetenskapsområdets forskare framgångsrika i utlysningar

2019-02-08

Sjöbergstiftelsen, Vetenskapsrådet, Barncancerfonden och Hjärt- och Lungfonden är några av de forskningsfinansiärer som de senaste månaderna beviljat anslag och stöd till forskare inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Olle Korsgren, Angelica Loskog och Olof Wolf beviljas anslag

Sjöbergstiftelsen anslår forskningsbidrag till Olle Korsgren

Olle Korsgren, Di Yu och Magnus Essand vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, beviljas tillsammans med Matthias Löhr vid KI ett tvåårigt forskningsbidrag från Sjöbergsstiftelsen. Bidraget om totalt fyra miljoner kronor ska användas för att utveckla ett nytt sätt att behandla cancer. Di Yu tilldelas även 250 000 kronor från UU Innovation för att utveckla kommersialiseringen av samma projekt.

Vetenskapsrådet anslår miljoner till Olof Wolf

Olof Wolf har beviljats 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning på höftfrakturer. Nikos Schizas har tilldelats en av sjukhusets eftertraktade post-doc tjänster. Nils Hailer beviljas ett projektbidrag från Vetenskapsrådet för att forska på tidiga komplikationer efter höftproteskirurgi.

Hjärt- och Lungfonden ger miljonanslag till Gunnar Pejler

Gunnar Pejler, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, erhåller totalt 2,4 miljoner kronor under tre år i projektanslag från Hjärt- och Lungfonden. Gunnar Pejler är en av världens ledande experter på mastceller, en typ av vita blodkroppar som har en nyckelroll vid astmatiska reaktioner.
– Vi har arbetat med detta länge och har under de senaste åren etablerat en ny princip för att bromsa mastcellens negativa effekter genom att selektivt orsaka celldöd hos mastceller, säger Gunnar Pejler.

Barncancerfonden anslår miljoner till IGP-forskare

Barncancerfonden beviljar Anna Dimberg, Angelica Loskog och Lene Uhrbom treåriga projektbidrag på mellan 1,5 och 2,4 miljoner kronor. Magnus Essand, Marika Nestor och Bo Stenerlöw har beviljats tvååriga bidrag på sammanlagt en miljon kronor. Michael Andäng får ett ettårigt projektbidrag på 500 000 kronor. Dessutom har Ulla Martinsson beviljats ett planeringsbidrag på 400 000 kronor per år under tre år. Samtliga är verksamma vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Verifiering för samverkan beviljar stöd till Cecilia Lindskog Bergström

Cecilia Lindskog Bergström, institutionen för immunologi, genetik och patologi, beviljas stöd från Verifiering för samverkan till utveckling av en mer träffsäker diagnosmetod av prostatacancer. Projektet är ett samarbete med företaget ContextVision.

SciLifeLab-plattform beviljar stöd till Marika Nestor och Mats Larhed

Plattformen Drug Discovery and Development vid SciLifeLab beviljar stöd till Marika Nestor, institutionen för immunologi, genetik och patologi, för utveckling av radioimmunterapi mot anaplastisk sköldkörtelcancer, en mycket allvarlig cancerform där det saknas effektiv behandling. I projektet som nu får stöd försöker forskarna identifiera antikroppar som kan användas i en behandling som angriper cancercellerna utan att skada frisk vävnad.

Drug Discovery and Development beviljar även stöd till Mats Larhed, institutionen för läkemedelskemi, i ett projekt som syftar till att utveckla kemiska enheter för kognitiv förstärkning vid behandling av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Vetenskapsrådet anslår Postdok-bidrag till Leonor Gouveia och Chiara Testini

Leonor Gouveia och Chiara Testini, institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas bidrag från Vetenskapsrådet för att göra postdok utomlands. Leonor Gouveia ska göra sin postdok i Spanien med ett projekt som handlar om molekylära förändringar som orsakas av överflödigt energiintag hos blodkärlsceller. Chiara Testini gör sin postdok i USA där hon ska undersöka signalering i blodkärlsceller och immunrespons efter hjärttransplantation.

Swedish Research Council awards Kailash Singh 3-year fellowship

Dr Kailash Singh has been awarded 3.15 MSek salary support by the Swedish Research Council. Kailash Singh will with this International PostDoc grant have the opportunity to conduct research in Babraham Institute, University of Cambridge, UK with research team of Prof Adrian Liston for the period of 2019–2021.

Läs mer  Research Support unit at the Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy

Nyheter