Årets djurhjälte i forskningens tjänst

2019-02-25

I mitten av december korades sjukhushunden Livia till årets djurhjälte för sitt arbete med barn på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningsprojektet där Livia ingår har nått halvtid och målet är att kunna visa att hundterapi har effekt och är en säker metod för behandling.

Ann Edner och Livia

När vi träffar Livia och hennes matte Ann Edner är de mitt uppe i en terapisession på Akademiska sjukhuset. Theo, tio månader gammal, sitter i mamma Caroline Boods knä och känner nyfiket på Livias päls. Theo föddes för tidigt och har levt hela sitt liv på sjukhus men ska snart få komma hem till sina två syskon. Förhoppningen är att interaktionen med Livia ska stimulera hans motoriska och sensoriska förmågor och bli en del av hans rehabilitering.

Forskningsprojektet där Livia ingår handlar bland annat om de fysiologiska reaktionerna som uppstår när sjuka barn träffar hunden. Arbetet har pågått sedan 2016 och Ann Edner hoppas att resultaten ska börja ticka in efter sommaren. Målet är att kunna visa att hundterapi har effekt och är en säker metod för behandling.
– Vi måste visa att den här komplementära behandlingen har genomgått samma nålsöga som vilken annan medicin som helst. Vi hoppas att forskningen ska fastställa att den inte är farlig för omgivningen, framför allt när det gäller hygien och allergiaspekter, och att den har effekt, säger hon.

I projektet tittar de bland annat på hur man kan minska allergirisken och bakterieöverföringen från pälsen genom att tvätta hunden med ett specialschampo. De har också genomfört en observationsstudie med omkring 50 barn och deras föräldrar som har fått fylla i enkäter före och efter mötet med hunden.
– Resultaten är ännu inte helt klara, men vi kan se att barnen känner mindre smärta och har ökat välbefinnande efter att ha träffat Livia, säger Ann Edner.

En studie av barnens autonoma nervsystem har också påbörjats för att visa de fysiologiska effekterna av hundterapin. Genom att bland annat mäta stresshormoner i kroppen och hur hjärtfrekvensen varierar (HRV) kan man få fram ett mått på välmående.
– Att ha en sjukhushund som terapimetod är någonting helt nytt, och det är också därför som forskningen är så viktig. Inne på akutsjukhusen har det inte funnits någon hund tidigare. Man ska inte blanda ihop det här med de vårdhundar som finns inom öppenvården. Livia och Luna tränas enligt speciella metoder för att klara av det här arbetet, och förhoppningen är att vi ska kunna visa hur man tränar upp och jobbar med en sjukhushund under trygga förhållanden, betonar Ann Edner.

Många intresserade har hört av sig och vill testa metoden, men Ann Edner ser gärna att de avvaktar tills resultaten från forskningsprojektet är klara.
– Det är väldigt roligt att så många vill jobba med hund, så det är en balansgång att uppmuntra och samtidigt be dem vänta tills allt är klart. Om man påbörjar sjukhushundverksamhet innan våra beforskade rekommendationer är klara så riskerar man att något kan gå fel, och därmed kan all hundverksamhet på sjukhus äventyras. Vetenskapen måste få ta tid, säger Ann Edner.

Josefin Svensson, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter