Ny rutin för uttag av journalinformation ur regionarkivet för forskning

2019-05-22

Nu införs en ny, förenklad rutin för att i forskningssyfte ta del Region Uppsalas journalhandlingar kring de patienter som inte finns i systemet Cosmic.

För uttag av journalinformation från regionarkivet i forskningssyfte: skicka följande information till Anne Hallvig, Region Uppsala:

  • Ansökan om etisk prövning samt beslut om godkännande av studien
  • Personnummer på patienterna (i förekommande fall även namn, i digital form krypterad till Rolf Rosén, Region Uppsala
  • Användarkonto (ABC123) och namn för de personer som ska ha åtkomst till informationen

Mer information  Nils Hailer, Uppsala universitet

Nyheter