Fem minuter med Anja Sandström: Årets pedagog 2019

2019-05-29

Hallå där… Anja Sandström, universitetslektor vid institutionen för läkemedelskemi, som tilldelas Uppsala universitets pedagogiska pris 2019 inom området medicin och farmaci.

Anja Sandström, pedagogisk pristagare 2019

Som sportjournalisten sa, hur känns det?
– Med ett brinnande intresse för både undervisning och ämnet Läkemedelskemi är det naturligtvis oerhört inspirerande, extra glad blir jag för motiveringen att studenterna upplever att jag får dem att förstå ämnet på ett sätt som gör att kunskaperna sitter kvar långt efter kursen.

Vad håller du själv som din främsta pedagogiska styrka?
– Mitt engagemang. Framför allt försöker jag att föra vidare det jag fick med mig från de lärare som en gång inspirerade mig: Att bry mig om studenterna, att skapa en lärandemiljö som gynnar förståelse, där de törs ta för sig, ställa sina frågor och delta i samtalet, och inte minst att få dem att se kemins betydelse och vikten av den kunskap de bär med sig.

Hur håller man fortsatt fart i sin pedagogiska utveckling?
– Framför allt tror jag mycket på den kollegiala diskussionen, och inom såväl vår farmaceutiska fakultet som dess institutioner tillåts pedagogik ta ordentlig plats. Dessutom ser jag utåtriktad verksamhet som en central faktor för att hålla utbildningen á jour gentemot arbetsmarknadens snabbt föränderliga krav.

Upplever du att de pedagogiska kraven förändras?
– Den grundläggande uppgiften att inspirera och förmedla teori på ett lättillgängligt sätt är naturligtvis densamma, men jag uppfattar att det idag krävs mer av en bra pedagog än tidigare. Studenterna arbetar på annat sätt, istället för att läsa kurslitteratur från pärm till pärm hämtar de information på andra sätt. Därmed måste vi lärare rannsaka vår undervisning och se vad som verkligen stimulerar förståelse. Själv har jag bland annat ökat utrymmet för studentaktiverande undervisningsformer, exempelvis gruppdiskussioner runt mer komplexa frågeställningar, vilket passar mina kurser.

Vad behöver då dagens farmacistudenter få med sig ut i arbetslivet?
– Enkelt uttryckt måste vi ge dem rätt baskunskaper och förutsättningar att ta plats som framtidens medarbetare, och så länge professionen fortsätter att ändra skepnad måste vi öppna deras ögon för och belysa de olika roller inom läkemedelsområdet de kan ställas inför. Vi fokuserar även mer på faktiska färdigheter och i den senaste revideringen av apotekarprogrammet prioriterade vi bland annat interprofessionellt grupparbete, skriftlig och muntlig kommunikation, samt för yrket relevant problemlösning.

Till sist, har pedagogisk kompetens tillräcklig status inom akademin?
– Inom min fakultet tycker jag nog det. Det sker också mycket positivt vid hela Uppsala universitet, som införandet av titeln excellent lärare. Rent generellt tycker jag likväl att det finns lite kvar att jobba på, forskningsmeriter värderas alltjämt avsevärt högre, men inom universitetsvärlden har vi både ett uppdrag och ett ansvar att utbilda framtidens arbetskraft och forskare!

FAKTA: PEDAGOGISKA PRISET 2019

Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi, tilldelas Uppsala universitets pedagogiska pris 2019 inom området medicin och farmaci med motiveringen:

Anja Sandström tilldelas priset för sitt engagemang som uppskattas av såväl studenter som kollegor. Anja Sandström arbetar utifrån tydliga pedagogiska idéer, med en lyhördhet och vilja att anpassa utan att tumma på kvaliteten. Hon provar nya grepp, reflekterar över utfallet och delar med sig av sina erfarenheter. Studenterna vittnar också om hur Anja Sandström får dem att förstå ämnet läkemedelskemi på ett sätt som gör att kunskaperna sitter kvar långt efter kursen.

Uppsala universitets pedagogiska pristagare nomineras av studenter och kollegor och utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp. Anja Sandström mottar priset i samband med professorsinstallationen i november.

Kontakt  Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi

Läs mer  Pedagogiska Rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Läs mer  Utbildning på grundnivå inom medicin och farmaci

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter