Almedalen 2019: Förändringar i miljön ska förbättra barns hälsa

2019-06-05

Hallå där, Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, som under Almedalsveckan deltar i ett seminarium om hållbar hälsa och hur vi ska göra för att våra barn långsiktigt ska må fysiskt och psykiskt bra.

Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi

Varför är det här en viktig fråga?
– Vi har en längre tid sett att andelen barn som utvecklar fysisk och psykisk ohälsa ökar. Bland åttaåringar är var femte överviktig, varav en del redan har fetma. Ett stort antal barn är därmed i riskzonen att utveckla följdsjukdomar som diabetes typ 2, depression och ätstörningar, det är en trend vi måste vända.

Du samarbetar med Värnamo kommun, hur kommer det sig?
– De kontaktade mig efter Uppsala Health Summit 2016 som belyste hälsoaspekterna kring den ökande andelen överviktiga barn. Många försök att vända trenden fokuserar på att förändra barns och föräldrars kost- och motionsvanor, men även om det genererar temporära förbättringar är de sällan varaktiga. Vi vill istället förändra den miljö som omger barnen vilket kräver att vi involverar många aktörer i en stad. Det är svårt, men Värnamo kommun har motivationen att genomföra arbetet.

Värnamo är idag en så kallad ECHO-zon, vilka insatser gör ni?
– Vi har börjat med barn i förskoleåldern 0–5 år. På förskolan och BVC sprider vi information om kost, motion och sömn och om ECHO-zon Värnamo. Ett exempel på åtgärd är att se till att maten som serveras i förskolorna följer rådande rekommendationer. Vi samlar även in data om hur olika åtgärder påverkar miljön. Studier visar dessutom också att barn svarar olika på åtgärder beroende på olikheter i deras biologi, därför mäter vi även gener, hormoner och näringsämnen i barnens blod.

Vad hoppas du att seminariet i Almedalen ska leda till?
– Vi måste tala om barns hälsa och hitta vägar att stärka den. När vi vet mer om hur olika insatser påverkar Värnamobarnens hälsa och exakt varför vissa av dem lyckas, kan det bidra till att åtgärder med långvarig effekt införs även på andra platser. Det här är ett långsiktigt arbete som vi kommer att jobba med systematiskt under lång tid.

Vart vill ni nå i slutändan?
– Målet är att skapa en miljö där det är lätt för barnen att göra rätt. Det kräver att samhället, och inte minst vi vuxna, gör det här tillsammans, och för att nå dit måste vi börja med att mötas i samtal med politiker, tjänstemän, skola och socialtjänst.

Mer information

Läs mer om seminariet  Hållbar hälsa - hur skall vi göra för att våra barn långsiktigt skall må fysiskt och psykisk bra?
Se även  Uppsala universitets program i Almedalen 2019

Kontakt

Peter Bergsten
Professor, Uppsala universitet
018-471 49 23, Peter.Bergsten@mcb.uu.se


Annica Hulth, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter