Hans Lennernäs tilldelas Thuréuspriset

2019-09-04

Hans Lennernäs, institutionen för farmaci, tilldelas 2019 års Thuréuspris av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci vid institutionen för farmaci, tilldelas 2019 års Thuréuspris av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Hans Lennernäs erhåller priset för sin framgångsrika forskning inom läkemedelsutveckling och om relationen mellan läkemedels egenskaper och deras förmåga att tas upp i mag-/tarmkanalen. Hans Lennernäs tog emot Thuréuspriset vid en ceremoni i Uppsala universitetshus 3 september 2019 .

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Läs mer  Hans Lennernäs forskning

Nyheter