Sök bidrag från Sigbrith Björkelunds Stiftelse

2019-10-02

Sigbrith Björkelunds Stiftelse delar ut bidrag till kvinnliga forskare vid  Karolinska Institutet eller Uppsala Universitet verksamma inom områdena neurologi, psykiatri eller hjärt-kärlsjukdomar. 
Stiftelsens bidrag avser i första hand att finansiera kostnader i samband med vistelse vid forskningsinstitution utanför Sverige, bidrag som på annat sätt stödjer mottagarens forskningsarbete kan även komma i fråga.
Mottagare ska ha avlagt läkarexamen och antingen befinna sig i senare delen av utbildningen på forskarnivå eller ha avlagt doktorsexamen under de fem senaste åren.
För utdelning 2020 disponerar Stiftelsen 100 000 kronor att fördela på ett eller flera bidrag. Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 15 januari 2020.
För ytterligare information och ansökan se stiftelsens hemsida https://sigbrith.se/ 

Nyheter