Sök anslag ur Stiftelsen InDevelops u-landsfond

2019-10-16

Nu kan du söka 1 015 547 kronor ur Stiftelsen InDevelops u-landsfond. Fondens ändamål är att stödja forskning eller annat utvecklingsarbete som främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad vid Uppsala universitet rörande hälso- och sjukvård i utvecklingsländer.

Stiftelsen InDevelop – som stödjer forskning eller annat utvecklingsarbete som främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad vid Uppsala universitet rörande hälso- och sjukvård i utvecklingsländerna – utlyser 1 015 547 kronor ur sin u-landsfond, för resor, publicering av vetenskapliga rapporter, insamling av forskningsmaterial och lön under begränsad tid. Fonden bestrider inte kostnader för utrustning. Stödet ges framför allt som startbidrag och vanligtvis inte till kurser vid Uppsala universitets grundutbildning.

Projektet ska ha direkt anknytning till hälso- och sjukvård i utvecklingsländer och innan beviljade medel betalas ut måste forskningsprojektet prövas enligt Etikprövningslagen (2003:460). Som sökande forskare måste du förklara dig villig att följa eventuella villkor eller råd.

Din ansökan ska gälla 1 år och omfatta

  • högst fyra A4-sidor
  • en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet
  • en redovisning av hur forskningsmedel kommer att användas
  • var eventuella analyser ska utföras
  • en kort meritförteckning inklusive publikationslista
  • eventuella forskningshandledare (vid ansökan som gäller en doktorands eller masterstudents verksamhet ska huvudhandledaren stå som sökande)
  • en detaljerad kostnadsplan, inklusive overhead och eventuella övriga finansieringskällor.

Om medlen från InDevelops u-landsfond ska finansiera ett delprojekt bör projektets totalkostnad framgå av ansökan. Om tidigare anslag har betalats ut ska du bifoga en resultatrapport, inklusive en ekonomisk redovisning, med din ansökan.

Läs kungörelsen: Kungörelse InDevelop 2019

Ansök senast 2019-11-17http://doit.medfarm.uu.se/kurt14932 
Vid eventuella frågor, kontakta Jin Saida på 471 77 55 eller jin.saida@uadm.uu.se.
 

Nyheter