Öppet brev om kompetensutveckling inom läkemedelsutveckling

2019-11-12

I ett öppet brev till Life science-kontoret, närings­departementet, utbildnings­departementet och Vinnova efterlyser företrädare för Apotekar­societeten, LIF och farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet kompetensutveckling inom alla delar av life science.

”Det är mycket angeläget att Sverige bibehåller och stärker sin värdefulla position inom de specifika forskningsområdena som är kritiska för den avancerade produkt­ut­veck­lingen kopplat till life science/läkemedelsutveckling (från molekyl till fungerande läkemedel).”

I brevet, som har undertecknats av Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten, Anders Blanck, VD på LIF och Margareta Hammarlund-Udenaes, dekan vid farmaceutiska fakulteten på Uppsala Universitet, föreslås bland annat::

  • riktade satsningar inom innovationssystemen
  • ökad mobilitet mellan akademi och de forskande läkemedelsföretagen genom vidgat samarbete i EU eller VINNOVA-finansierade projekt av typ SweDeliver
  • ökade resurser för att vidareutveckla SciLifeLabs läkemedelsplattform (DDD)
  • förstärkt satsning på forskarutbildning inom läkemedelsområdet.

Läs det öppna brevet här: Det behövs extra satsning på hela läkemedelsutvecklingskedjan

Nyheter