Sök anslag ur Linnéstiftelsen för medicinsk forskning

2019-11-18

Nu kan du söka 200 000 kronor ur Linnéstiftelsen för medicinsk forskning. Stiftelsen inrättades 1999 och dess ändamål är att främja förnyelsen av forskningen inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Linnéstiftelsens logotyp

Linnéstiftelsen för medicinsk forskning utlyser tre forskningsanslag á 200 000 kronor. Anslagen är avsedda för unga forskare som disputerat för högst fem år sedan. Undantag från 5-årsregeln medges enligt samma principer som för för de kriterier för avräkningsbar tid som Vetenskapsrådet har för sina etableringsbidrag.

Forskningsanslagen delas främst ut inom följande områden:

  1. hjärt- och kärlsjukdomar
  2. biologiska polymerer av medicinskt intresse.

Villkor

  • Anslagen får inte användas till övriga kostnader. De ska användas till egen försörjning eller att rekrytera en doktorand som du är tänkt att bli huvudhandledare eller biträdande handledare för.
  • Du ska ha huvuddelen av din verksamhet förlagd till medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.
  • Postdoktorserfarenhet från en utländsk institution är särskilt meriterande.

Din ansökan ska innehålla

  • ett CV inklusive publikationslista
  • en beskrivning av forskningsprojektet (högst fyra A4-sidor inklusive figurer och referenser)
  • ett intyg om arbetsplats från prefekt vid berörd institution
  • en redovisning av hur anslaget kommer att användas
  • en förteckning över övriga eventuella finansieringskällor.

Läs kungörelsen: Kungörelse Linnéstiftelsen för medicinsk forskning
Read the announcement: Announcement Linné Foundation

Ansökan senast 2019-12-15http://doit.medfarm.uu.se/kurt15094
Frågor besvaras av Jin Saida på 018–471 7755 eller jin.saida@uadm.uu.se eller av stiftelsens ordförande, vicerektor Stellan Sandler på stellan.sandler@mcb.uu.se.

Nyheter