Seminar: John Ioannidis – How about good research practices?

24 oktober 2018 ger John Ioannidis, professor vid Stanford University, en öppen föreläsning om god forskningssed under rubriken How about good research practices? Evenemanget ingår i seminarieserien The Uppsala Seminar on Good Research Practic.Tid  24 oktober 2018, kl. 15.15–16.15
Plats  Sal Eva Netzelius, Campus Blåsenhus
Övrigt  Ingen föranmälan

Kontakt  Stefan Eriksson, rektorsråd för god forskningssed
Read more  In English

How about good research practices?

Onsdag 24 oktober gästas Uppsala universitet av John Ioannidis, professor i både medicin och hälsoforskning och statistik vid Stanford University, vars forskning om "Varför de mest publicerade forskningsresultaten är falska" har laddats ned över 2.5 miljoner gånger.

Vid den öppna föreläsningen How about good research practices? presenterar Ioannidis  en översikt över hur vetenskapen kanske blivit för produktiv och för framgångsrik och reflekterar även över vilken roll statistik och optimala metoder kan och bör spela för att hjälpa oss att förstå och motverka skadliga forskningsmetoder.

Föreläsningen ingår i The Uppsala Seminar on Good Research Practice, en universitetsgemensam seminarieserie som vill öka kunskapen om god forskningssed och stimulera till kollegiala diskussioner. Seminarierna är öppna för alla intresserade men riktar sig särskilt till de vid universitetet som arbetar med forskning samt de som i någon mening jobbar med frågor som rör forskningens etik och integritet.