Uppsala universitet i europeisk satsning på att kartlägga livmoderns celler

5 februari 2020

 Cecilia Lindskog Bergström leder arbetet vid Uppsala universitet.

Cecilia Lindskog Bergström, Uppsala universitet

Genom att skapa en visuell karta över livmoderns celler ska forskare i fyra europeiska länder bana väg för nya framsteg inom kvinno- och mödrahälsovården. – Vi står inför en stor och inspirerande uppgift, konstaterar Cecilia Lindskog Bergström som leder arbetet vid Uppsala universitet.

Nu är arbetet med att kartlägga cellerna i den mänskliga livmodern inlett. Forskare vid Uppsala universitet har en central position i det internationella konsortium som inom två år räknar med att presentera ett verktyg som förväntas få stor betydelse för kvinno- och mödrahälsovården.

– Vårt projekt, Human Uterus Cell Atlas (HUTER), är ett av sex europeiska initiativ som med stöd ur EU:s ramprogram Horizon 2020 valts ut att bidra till den globala satsningen Human Cell Atlas, vars syfte är att skapa en karta över människokroppens samtliga celler. För oss är uppdraget en både stor och inspirerande uppgift som ger oss tillfälle att utnyttja våra erfarenheter från Human Protein Atlas-projektet, säger Cecilia Lindskog Bergström, projektledare vid Uppsala universitets institution för immunologi, genetik och patologi.

HUTER kommer att omfatta insamling och analys av biologiska prover från prepubertal ålder till och med efter avslutat klimakterium. Material ska även inkluderas från menstruationscykelns alla faser liksom från kvinnor med havandeskapsförgiftning i samband med graviditet.

– Livmodern är ett unikt organ såtillvida att den bryts ned och återskapas under varje menstruationscykel. Likväl utgör den en relativt outforskad del av människokroppen. Genom att kartlägga hela processen vill vi bidra till öka kunskap om livmoderns funktioner och därigenom lägga grund för utveckling av nya läkemedel, mer effektiva behandlingar av infertilitet och endometrios samt minskad dödlighet i samband med graviditet och förlossning, konstaterar Cecilia Lindskog Bergström.

Bild ur Human Protein Atlas

Forskargruppen vid Uppsala universitet ska med hjälp av antikroppar skapa de högupplösta bilder som krävs för att identifiera var proteiner verkar i livmoderns slemhinna och muskulatur. Resultatet av arbetet kommer kontinuerligt att göras publikt online, innan det på sikt ska integreras i en digital portal som planeras inom ramarna för Human Cell Atlas.

– Är vi framgångsrika har vi förutsättningar att bana väg för viktiga framsteg inom reproduktiv hälsa, obstetrik, gynekologi och en rad andra områden inom den translationella medicinen. Det ställer oss inför en betydande utmaning, men jag är trygg i att vårt team och konsortiet i dess helhet besitter all den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att skapa den visuella referenskarta vi föresatt oss, säger Cecilia Lindskog Bergström.

Fakta Human Uterus Cell Atlas (HUTER)

  • HUTER är ett europeiskt samarbete i syfte att skapa en karta över cellerna i livmodern som del i satsningen Human Cell Atlas
  • HUTER samlar forskare i Sverige, Estland, Spanien och Storbritannien
  • HUTER erhåller 4,1 miljoner euro av Horizon 2020 för perioden 2020-2021
  • Cecilia Lindskog Bergström erhåller 650 000 euro av Horizon 2020 för arbete inom HUTER