Sök 1 600 000 kronor till diabetsforskning

12 februari 2020

Familjen Ernfors fond utlyser cirka 1 600 000 kronor genom Forum för Diabetesforskning. Utdelningen sker i april 2020. Skicka din ansökan till professor Per-Ola Carlsson senast 2 mars 2020.

Din ansökan med namn, adress, tjänsteställe och utbildning (som emeritus kan du inte vara huvudman för projektanslag) ska omfatta:

  • forskningsplan om högst fyra A4-sidor
  • kostnadsberäkning
  • meritförteckning.

Om du tidigare beviljats anslag från fonden ska du bifoga en redogörelse för hittills uppnådda resultat, gärna i form av publicerade arbeten.

Fullständig ansökan i två exemplar ska vara inlämnad (poststämplad) senast den 2 mars 2020. Märk kuvertet: Stiftelsen Familjen Ernfors Fond.

Skicka din ansökan till:
Professor Per-Ola Carlsson
Institutionen för medicinsk cellbiologi
BMC
Box 571
751 23  UPPSALA

Mer information: Familjen Ernfors fond 2020
Kontakt: Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi