Donation ger stöd till Parkinsonforskning

11 mars 2020

En donation i form av en testamentsgåva kommer att ge ett välkommet bidrag till forskningen om Parkinsons sjukdom vid Uppsala universitet. En av de forskargrupper som nu får ta del av bidraget leds av professor Martin Ingelsson vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Testamentsgåvan på drygt 2 miljoner kronor från paret Ruth och Arthur Nilsson i Örbyhus är riktad till medicinska fakulteten vid Uppsala universitet för forskning om Parkinsons sjukdom.

Nyligen beslutade områdesnämnden vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci att donationen ska delas lika mellan institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och institutionen för neurovetenskap. I praktiken innebär det att medlen förs över till forskargrupperna för molekylär geriatrik och neurologi.

Vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Rudbecklaboratoriet pågår forskning som huvudsakligen är inriktad mot att förstå de molekylära mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Vid båda tillstånden inlagras sjukligt förändrade proteiner i hjärnan och dessa sjukdomar innebär ett stort lidande för både patienter och anhöriga samt en stor kostnad för samhället.

Martin Ingelsson, professor i geriatrik
Foto: Mikael Wallerstedt

– Parkinsons sjukdom går i dag inte att bota, men ökad kunskap om vad som orsakar sjukdomen och hur den sprids i hjärnan möjliggör utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling. Mycket av vår forskning riktar sig mot proteinet alf-synuklein som vi tror är centralt inblandat i sjukdomsutvecklingen, säger professor Martin Ingelsson som leder forskargruppen inom molekylär geriatrik.

– Vi är så klart mycket glada för donationen och är stolta över förtroendet vi fått. Medlen kommer att bidra till vår forskning och göra skillnad genom att stärka flera olika pågående projekt, berättar Martin Ingelsson.

Testamentsgåvan

Bröllopsfoto från 1944 av paret Nilsson från Örbyhus.

Johan Arthur Nilsson och Ruth Ingeborg Nilsson från Örbyhus har i sitt testamente önskat att deras gemensamma tillgångar efter bådas död ska tillfalla medicinska fakulteten vid Uppsala universitet ”för forskning rörande neurologiska sjukdomar i första hand forskning rörande Parkinsons sjukdom”.