Finansiering tillgänglig för samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och SLU

19 mars 2020

U-Share logotyp

Det finns finansiering för två samarbetsprojekt. Ett på en institution vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet och ett på en institution vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU.

U-Share har sett att möjligheten att arbeta som postdoktor vid det andra universitetet är en bra strategi för att öka samarbetet och utbyta vetenskaplig kunskap, på ett sätt som gynnar båda universiteten.

För detta ändamål har finansiering gjorts tillgänglig för två samarbetsprojekt, ett på en institution vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet och ett på en institution vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU. Projektet som leds av en Principal Investigator på Uppsala universitet ska inkludera en en postdoktor med en examen från SLU medan projektet på SLU ska inkludera en postdoktor från Uppsala universitet.

För att ansöka om finansiering ska ansökan lämnas in gemensamt av värdinstitutionens forskare och den som söker en postdoktorplats. Den som söker postdoktorplatsen får ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång för att kunna delta i utbytet. Du kan också ansöka om du planerar att disputera innan den 7 juni 2020.

Sista ansökningsdag är 15 maj 2020

Läs den fullständiga utlysningen och ansök

Är du intresserad av att hitta en samarbetspartner?

U-Share kan på olika sätt underlätta för värdforskare och potentiella postdoktorer att påbörja ett samarbete och skriva en ansökan. Mer information finns på U-Shares webbplats.