Ansök om 650 000 kronor från P. O. Zetterlings stiftelse

25 mars 2020

Spargrisar

P. O. Zetterlings stiftelse utlyser 650 000 kronor i syfte att främja medicinsk vetenskap. Välkommen med din ansökan senast 17 april 2020.

Din ansökan ska vara på högst fyra A4-sidor och ska innehålla

  • en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet eller ändamålet för vilket medel söks
  • en detaljerad kostnadsplan
  • eventuella övriga finansieringskällor
  • en kort meritförteckning inklusive publikationslista.

Du som yngre forskare ska även bifoga ett intyg om tillgång till arbetsplats och basresurser. Om du är doktorand ska din huvudhandledare stå som sökande.

Läs kungörelsen: Utlysning P. O. Zetterlings stiftelse
Ansök senast 17 april 2020 på: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15944

Kontakt

Eva Tiensuu Janson, dekan, medicinska fakulteten, tel 018-611 4289
Jin Saida, ekonomiassistent, tel 018-471 77 55