Nomineringar till prodekaner

7 maj 2020

Anders Backlund, Pernilla Åsenlöf och Karl Michaëlsson

Anders Backlund, Pernilla Åsenlöf och Karl Michaëlsson

Den 5 maj 2020 beslöt elektorsförsamlingen vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci att nominera följande personer:

  • Anders Backlund som prodekan för utbildning på forskarnivå
  • Pernilla Åsenlöf som prodekan för medicinska fakulteten
  • Karl Michaëlsson som prodekan för forskningsinfrastruktur.

Elektorsförsamlingen nominerar kandidater till posterna. Det är sedan rektor som tar beslut.