De tar genvägen till nya behandlingar mot virus och cancer

14 oktober 2020

Porträttbild av Leif Andersson med grönska i bakgrunden.

Leif Andersson professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi och huvudansvarig för forskningsprojektet.

Genom att slå ut en viss gen går det att bromsa tillväxten av virus och tumörer. Forskarna bakom upptäckten går nu vidare med att undersöka hur den här mekanismen fungerar. Förhoppningarna är att få fram nya behandlingar mot infektionssjukdomar och cancer.

Vi vet idag att det finns omkring 20 000 proteinkodande gener i människans arvsmassa, men vilka funktioner många av dessa gener har ännu inte klarlagts. Ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet ska nu ta reda på så mycket som möjligt om en gen som tros spela en viktig roll i vårt immunförsvar. Genen ZC3H11A kodar för ett så kallat zinkfinger-protein och måste evolutionärt ha varit viktig då den återfinns hos alla ryggradsdjur.  

För att ta reda på vad den här genen och dess protein har för betydelse använde forskarna gensaxen  CRISPR/Cas9 för att skapa cellinjer utan ZC3H11A. Då upptäcktes att i de modifierade cellerna hade ett antal sjukdomsframkallande virus mycket svårt att föröka sig. Varför vissa virus behöver genen för att kunna reproducera sig är något som nu kommer att undersökas vidare.

Humana celler som infekterats med adenovirus. ZC3H11A (grönt) finns i de områden i cellkärnan (blått) där adenovirus replikeras (rött). Foto: Shady Younis

Slå ut gen under infektion

– Det långsiktiga målet för projektet är att komma fram till hur ZC3H11A fungerar och hur virus interagerar med det. Tanken är att slå ut genen under virusinfektionen och se om det går att utveckla antivirala läkemedel, säger Leif Andersson professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi och huvudansvarig för forskningsprojektet.

Ett av projektets syften är därför att utveckla substanser som påverkar funktionen hos det protein som ZC3H11A kodar för. Det skulle även kunna öppna upp för nya möjligheter att behandla cancer. Forskarna har nämligen i studier på både mänskliga tumörceller och musmodeller kunnat visa att tillväxten hos tumörceller bromsas när ZC3H11A inaktiveras. Hur det går till ska projektet också undersöka.

Stort anslag till forskningsprojektet

Leif Andersson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, är huvudsökande för det treåriga projektet ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of ZC3H11A - a stress-induced protein required for efficient virus growth” som beviljats ett anslag på 25 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.