Nationell satsning på datadriven life science

20 oktober 2020

Målet för programmet är att bygga en bred kompetens över hela landet för att säkerställa det framtida behovet av forskare inom datadriven life science både inom akademien och industrin.

En nationell utbyggnad datadriven life science med anslag på 3,1 miljarder kronor under tolv år och fortsatt stöd till den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab. Det ingår i en ny forskningssatsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målsättningen är att Sverige ska hålla sig bland de världsledande nationerna inom life science-området.

– Vi välkomnar denna långsiktiga satsning på svensk datadriven Life Science med SciLifeLab som värd. Med ett tydligt helhetsgrepp och omfattande rekryteringspaket kommer den att öka Sveriges internationella attraktionskraft inom detta område, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Life science-satsningen består av två delar, där den ena delen är en helt ny nationell satsning på datadriven life science med 3,1 miljarder kronor under tolv år. Den andra delen är en förlängning med 600 miljoner av nuvarande stöd till den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab samt till WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet.

– Programmet bygger vidare på Stiftelsens tidigare satsningar inom life science samt den gräns­yta som nu kan skapas mot den kompetens som byggts upp inom matematik, data och AI genom Stiftelsens satsningar på autonoma system, mjukvara och AI samt kvantteknologi via WASP- och WACQT-programmen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Snabb teknisk utveckling inom life science

Siv Andersson, professor vid Uppsala universitet
och ansvarig för grundforskning vid Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse. Foto: Mikael Wallerstedt

Forskningssatsningen spänner över grundforskning inom områden som nya läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi.

– Den snabba tekniska utvecklingen inom life science kombinerad med utvecklingen inom databehandling och AI har en allt större betydelse för forskning och ut­veckling och berör i stort sett alla områden inom naturvetenskap och medicin. Något som också blivit tydligt när det gäller att öka samhällets försvar vid pandemier, där insamling och analys av stora mängder biologiska och medicinska data är oumbärligt för att följa smittspridning och för att ge politiker och myndigheter vetenskapligt grundade råd, säger Siv Andersson, professor vid Uppsala universitet och ansvarig för grundforskning vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Fyra områden är prioriterade inom satsningen. Det är datadriven forskning inom cell och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik samt smittspridning och infektionsbiologi.

Många nya forskartjänster

– Målet för programmet är att bygga en bred kompetens över hela landet för att säkerställa det framtida behovet av forskare inom datadriven life science både inom akademien och industrin. Totalt planeras rekrytering av 39 internationella toppforskare, en forskarskola för 260 doktorander/industridoktorander samt 210 postdoktortjänster. Som en del av denna satsning kommer en ny tjänsteform, industripostdoktorer, att inrättas som ger 45 nydisputerade forskare möjlighet att kombinera forskning inom akademi och näringsliv, fortsätter Siv Andersson.

Värd för programmet, som sträcker sig fram till 2032, är SciLifeLab i samverkan med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet samt de svenska forskningsuniversiteten.

Fakta

  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under många år beviljat anslag inom life science-området. Under åren 2015-2032 kommer stiftelsen totalt att ha avsatt drygt 6,2 miljarder kronor till området.
  • SciLifeLab (Science for Life Laboratory) startades 2010 gemensamt av de fyra värduniversiteten Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. År 2013 utsågs SciLifeLab till nationell forskningsinfrastruktur och har idag verksamhet vid de flesta större svenska lärosäten.