Ansök om att antas som excellent lärare

1 februari 2021

Lärare med padda framför gröna tavlan

Nu kan du som är lärare inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci ansöka om att antas som excellent lärare. Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2021.

Du kan söka om du är tillsvidareanställd forskande lärare inom vetenskapsområdet (universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor). Du kan också söka om du är anställd av en region eller annan huvudman och som i hög grad är aktiv inom undervisningen vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Vid antagning som excellent lärare höjs månadslönen med ett belopp motsvarande en höjning för docentantagning.

Din ansökan ska innehålla:

  • en redogörelse (på maximalt 25 000 tecken inklusive blanksteg) över hur du uppfyller kriterierna för antagning till excellent lärare
  • en fullständig merit- och tjänsteförteckning inklusive vetenskaplig produktion, pedagogisk meritportfölj och samverkansportfölj enligt Meritportföljer
  • ett intyg från en pedagogisk ledare, till exempel studierektor, programsamordnare, ordförande i programkommitté eller motsvarande, som styrker din pedagogiska gärning
  • ett intyg från prefekt eller verksamhetschef, med uttryckt stöd för din ansökan
  • relevanta bilagor av betydelse för din ansökan.

Ansök om att antas som excellent lärare

Läs: MEDFARM 2012-1254 Riktlinjer excellent lärare rev 20191218
Läs: Inbjudan att ansöka om antagning som excellent lärare 2021

Mer information

Jin Saida, områdeskansliet för medicin och farmaci