Ansök om ALF-medel till utrustning eller tjänster 2021

15 mars 2021

Universitetssjukvårdsnämnden utlyser ALF-medel för inköp av apparatur/utrustning avsedd för klinisk patientnära forskning eller för forskning med klinisk anknytning i laboratoriemiljö. Du kan även ansöka om medel för inköp av tjänster till forskningsprojekt under begränsad tid. Sista ansökningsdag är 28 mars 2021.

Du måste vara anställd av Region Uppsala

Du får söka om du är anställd inom Region Uppsala motsvarande minst 30 %.

Ansök via Researchweb

För att ansöka behöver du ett personkort i Researchweb.

  • Om du inte redan har personkort kan du skapa ett nytt genom att registrera ny användare.
  • Om du har ett personkort sedan tidigare, se till att uppdatera det och ditt CV med aktuella uppgifter.

Ladda upp din publikationslista som en PDF

På grund av tekniska begränsningar i Researchweb vill vi att du laddar upp en PDF med din publikationslista. Redovisa sakkunnigbedömda originalartiklar (peer-reviewed original articles) separat från forskningsöversiktsartiklar (research review articles), sakkunnigbedömda böcker och bokkapitel (peer-reviewed books and book chapters).

  • Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning.
  • Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället.
  • Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket.

Din ansökan bedöms i april 2021

Din ansökan bedöms av en arbetsgrupp utsedd av Universitetssjukvårdsnämnden. Beslut angående tilldelning planeras att tas vid Universitetssjukvårsnämndens möte i april 2021. Fördelade medel måste nyttjas under 2021.