Om ALF

ALF är en förkortning av "Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården".

I detta avtal behandlas den så kallade ALF-ersättningen, vilket är en ersättning till regionerna (när avtalet skrevs: landstingen) för deras åtagande inom läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Kliniskt inriktad medicinsk forskning bygger, enligt detta avtal, på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

Avtalet medger också samarbete om andra tillgängliga ekonomiska resurser.

Det centrala avtalet kompletteras av regionala avtal, i vårt fall mellan Region Uppsala (när avtalet skrevs: Landstinget i Uppsala län) och Uppsala universitet.

Samarbetet sker i partssammansatta grupper på tre nivåer:

Vid universitetssjukvårdsenheterna finns FoUU-råden.

Avtal

UniversitetssjukvårdsPlan

Ersättning av undervisning

Malldokument

Senast uppdaterad: 2021-02-17