ALF: avtal om läkarutbildning och klinisk forskning

ALF är en förkortning för Avtal om Läkarutbildning och Forskning mellan staten och sju regioner. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling och samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning.

Eva Tiensuu Janson och Peter Stålberg
Eva Tiensuu Janson, stf vicerektor, och Peter Stålberg, tf FoU-direktör

Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet

Du som är kliniskt aktiv forskare och forskarstuderande är välkommen på informationsmöte om utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet 2022–2023.

Läs om informationsmötena

Om ALF

Avtalet behandlar bland annat den så kallade ALF-ersättningen, vilket är den ersättning regionerna får för att utbilda läkare och bedriva kliniskt inriktad medicinsk forskning. Kliniskt inriktad medicinsk forskning bygger, enligt detta avtal, på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

Avtalet medger också samarbete om andra tillgängliga ekonomiska resurser och det centrala avtalet kompletteras av regionala avtal, i vårt fall mellan Region Uppsala och Uppsala universitet.

Samarbetet sker i partssammansatta grupper på tre nivåer:

Vid universitetssjukvårdsenheterna finns FoUU-råden.

Avtal

Universitetssjukvårdsplan

Ersättning av undervisning

Senast uppdaterad: 2021-11-19