Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet

Under 2022–2023 utvärderas den kliniska forskningen kvalitet i landets sju ALF-regioner. Denna utvärdering är viktig för att behålla och utveckla vår excellenta kliniska forskning. En ansenlig del av ALF-medlen fördelas baserat på utvärderingens resultat.

Som en del i utvärderingen kommer ett antal kliniskt aktiva forskare och forskarstuderande att väljas ut av Vetenskapsrådet för att under våren 2022 svara på en enkät om forskningsmiljön vid sjukhuset och universitetet. Den bild som dessa enkäter ger utvärderarna kommer att ligga till grund för utvärderingsresultatet.

Observera att utvärderingen rör all klinisk forskning, inte bara den som finansieras via ALF-medel.

För att informera om utvärderingen genomför Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Region Uppsala under hösten tre informationsmöten, 29 november, 7 december och 9 december. Vi vänder oss särskilt till dig som är kliniskt aktiv forskare eller forskarstuderande.

Syftet med mötena är att ge en förståelse för utvärderingen och vi diskuterar betydelsen av utvärderingens resultat. 

Välj det tillfälle som passar dig bäst:

Måndag 29 november kl. 16:15–17:00
Akademiska sjukhuset, ingång 10, Gunnesalen

Tisdag 7 december kl. 16:15–17:00
Akademiska sjukhuset, ingång 10, Gunnesalen

Torsdag 9 december kl. 16:15-17:00
Digitalt via Zoom: uu-se.zoom.us/j/62803166853

Läs mer

Den kliniska forskningen utvärderas – ”En stor del av ALF-medlen hänger på våra resultat

Eva Tiensuu Janson och Peter Stålberg
Eva Tiensuu Janson, stf vicerektor, och Peter Stålberg, tf FoU-direktör
Senast uppdaterad: 2021-11-17