Näringsliv och samhälle

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci samverkar med samhällsaktörer på alla nivåer. Vi erbjuder vår kompetens inom forskning och utbildning, våra partner tillhandahåller de erfarenheter och behov som utgör grunden för vår verksamhet.

Män som samtalar

Våra samverkanspartner återfinns inom bland annat Region Uppsala, hälso- och sjukvård, patientföreningar, skola, myndigheter och näringsliv. Vår ambition är ömsesidig nytta och vi välkomnar nya förslag kring hur vi kan utveckla våra nätverk.

Kontakta oss så diskuterar vi hur din verksamhet och Vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan utveckla former för samverkan som gynnar båda parter.

Uppdragsutbildning

Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning erbjuder många öppna utbildningar inom Medicin & Vård. Vi utvecklar också nya utbildningar för att möta de behov som finns inom vidareutbildning av vårdpersonal.

Sjukhuspersonal

Läs mer Uppsala universitets öppna utbildningar inom Medicin & Vård

Kontakta Enheten för uppdragsutbildning om du har tankar eller idéer kring en utbildning.

Viss uppdragsutbildning sköts av respektive institution inom vetenskapsområdet medicin och farmaci. Är du intresserad av dessa, kontakta lämplig institution