"EIT Health erbjuder stora resurser och ett unikt nätverk"

2018-02-13

Hallå där... Krister Halldin och Titti Ekegren, projektkoordinatorer vid kansliet för medicin och farmaci, som bistått professor Peter Bergsten att lotsa tre innovationsmiljoner från EIT Health till Uppsala universitet.

Krister Halldin och Titti Ekegren, projektkoordinatorer

Vad gör EIT Health till en viktig finansiär?
– Utöver stora ekonomiska resurser erbjuder EIT Health ett unikt europeiskt nätverk med expertkompetens inom bland annat affärsutveckling och utbildning. Att Uppsala universitet är aktiv partner möjliggör för alla våra forskare att söka anslag tillsammans med minst en icke-akademisk partner inom EIT Health-konsortiet.

Vad mer krävs för att komma i fråga för EIT Health innovationsanslag?
– Med fokus på just innovationer är det viktigt att grundforskningen är klar och att projektet har potential att utmynna i en produkt eller en service med tydlig samhällsnytta.

Till vem ska man vända sig med sin idé?
– Alla som planerar eller bara vill veta mer om att söka medel från EIT Health kan vända sig till oss vid enheten för forskningsstöd, kansliet för medicin och farmaci. Utlysningen EIT Health 2019 call for innovation Projects är redan öppen, och ju tidigare man kontaktar oss, desto bättre stöd kan vi erbjuda.

Vilken service tillhandahåller ni?
– 
Vi ger, tillsammans med UU Innovation, stöd vid planering av ansökan, formering av projektgrupp inför ansökan, budget och i samband med rapportering. Som partner i EIT Health arbetar vi nära dem som administrerar utlysningarna och projekten, vilket gör att vi även kan erbjuda bra stöd och guidning när projekten rullar.

Vad händer härnäst?
– Fredag 26 januari arrangeras ett öppet informationsmöte om EIT Health 2019 call for innovation projects där bland annat Andy Browning, tidigare EIT Health Director for Innovation Projects, deltar. Alla forskare vid Uppsala universitet är välkomna till Segerstedthuset, rum Tuvstarren, och vi hoppas att få se så många som möjligt på plats!

Kontakt Enheten för forskningsstöd

Mer information EIT Health 2019 call for innovation projects
Mer information EIT Health vid Uppsala universitet
Läs även EIT Health anslår innovationsmiljoner till Uppsala universitet

Magnus Alsne

Nyheter Samverkan