Uppdrag Samverkan

2018-02-13

Vi vill göra samverkan till ett lika självklart inslag som forskning och pedagogik i den akademiska meritportföljen, säger Christel Bergström, prodekan för samverkan vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Christel Bergström, prodekan för samverkan

– Samverkan är en nödvändighet för varje universitet, och i Uppsala är vi både duktiga och framgångsrika. Samtidigt finns utrymme för utveckling. Inte minst ifråga om hur vi paketerar och presenterar vårt erbjudande för omvärlden, och här väntar en stor och viktig uppgift.
Sommaren 2017 utnämndes Christel Bergström, lektor i farmaci, till första prodekan för samverkan vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Såväl beslut som roll tangerar Uppsala universitets senaste Mål & Strategidokument, där samverkan anges som prioriterat område. Till den nya prodekanens stöd har en nio personer stark kommitté och en administrativ funktion formerats, men är det verkligen tillräckligt för att uppnå universitetsledningens ambitioner?
– Vi står inför ett omfattande uppdrag, men vet också vilka ramar som gäller och just nu bygger vi en organisation och struktur som ska maximera effekten av vårt arbete. Så snart den är på plats är vi redo att påbörja vårt arbete ute i vetenskapsområdet, konstaterar Christel Bergström.

Uppsala universitet bedriver för närvarande flera parallella satsningar på samverkan. Ett centralt råd är inrättat under ledning av prorektor Anders Malmberg, vilket bland annat utgör samtalsforum för gemensamma ärenden som universitetets strategiska partnerskap och större tvärvetenskapliga projekt.
– På sikt bör vi naturligtvis presentera en samlad bild av all den samverkan som bedrivs vid universitetet, men initialt måste vi prioritera vetenskapsområdets interna målbild.
Christels uppdrag som prodekan sträcker sig över tre år. Längs vägen är ambitionen att inventera vem som faktiskt uträttar vad inom vetenskapsområdets samverkansarbete och vad som gör sig bättre på universitetsövergripande nivå, att identifiera åtminstone en partner för ett potentiellt strategiskt partnerskap samt att lägga grund för akademisk meritering med koppling till samverkan.

– Över hela universitetet pågår, och har alltid pågått stora mängder produktiv samverkan, men redan en snabb överblick ger att initiativen ofta är knutna till enskilda personer. Vi vill bygga på bred front och få hela generationer forskare att redan från början tänka samverkan. Men ska vi nå konkret resultat krävs att vi har morötterna som driver dem att omsätta idéer i handling, säger Christel Bergström.
Förhoppningen är att införa samverkan som ett obligatoriskt moment i forskarutbildningen, samtidigt som en modell för meritering ska utmejslas i syfte göra fältet till ett lika självklart inslag som forskning och pedagogik i ett akademisk cv.
– Jag tror att vi har goda förutsättningar att nå framgång. Vi har områdesledningens stöd och mandat för meriteringstanken, och bara det faktum att Uppsala universitet tillsatt prodekaner för samverkan öppnar redan viktiga dörrar både inom och utanför akademin. Och det är precis de vägarna vi behöver för att driva på nya innovationer och att nyttiggöra universitets verksamhet.

Kontakt Christel Bergström
Mer information Samverkan vid vetenskapsområdet

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter Samverkan