Uppsala universitet samlade världsledande diabetesforskare

2019-09-19

Med förra veckans internationella symposium New Horizons in Diabetes Research och en planerad centrumbildning hoppas Uppsala universitet bana väg för ökad kunskap om en av våra snabbast växande folksjukdomar.

12–13 september samlades flera av världens ledande diabetesforskare vid Uppsala universitet för symposiet New Horizons in Diabetes Research. Mötet, som arrangerades i samarbete med Göran Gustafssons Stiftelse, väckte stort intresse inom både akademi och industri, och Uppsalas Humanistiska teater fylldes till sista stol.
– Diabetes är ett globalt och snabbt eskalerande folkhälsoproblem som orsakar svåra lidanden och slukar en allt större portion av vårdens resurser. Tekniska framsteg gör det enklare att leva med sjukdomen, men ännu finns inga kända botemedel. Ett viktigt steg för diabetesforskningen är därför ökad samverkan, sinsemellan men också med det omgivande samhället, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi.

Svensk diabetesforskning har länge begränsats av snäva ekonomiska ramar, men i takt med sjukdomens utbredning ökar även finansiärernas uppmärksamhet. Ett stort steg togs år 2010 med EXODIAB, regeringens satsning som med delad bas vid Uppsala och Lunds universitet gett landets diabetesforskare en gemensam plattform. Ett knappt decennium senare skissar diabetesforskarna vid Uppsala universitet på en ansökan om förutsättningar att dessutom etablera en lokal centrumbildning.
– Vi driver många framgångsrika nationella och internationella samarbeten, men ser tydliga synergimöjligheter i att även samla våra styrkor på hemmaplan. Förra veckans symposium gav oss en fantastisk möjlighet att exponera vår spets för globalt ledande forskare, men var också ett tillfälle att visa vår bredd internt. Vi genomförde bland annat en posterutställning med arton av våra yngre forskare som alla höll mycket hög klass. Vår ambition är att göra symposiet till ett återkommande forum, och redan denna första upplaga innebar ett mycket betydelsefullt steg för att ta Uppsalas långa tradition av högkvalitativ diabetesforskning till nästa nivå, konstaterar Tove Fall.

Mer information  New Horizons in Diabetes Research

Kontakt

Tove Fall, Uppsala University
professor, molekulär epidemiologi
tove.fall@medsci.uu.se, 070 2215859


Magnus Alsne

Nyheter Samverkan