Swedish Drug Delivery Forum – SDDF

SDDF startade 2017 och är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet och 10 industripartner.

Mer information finns på de engelska sidorna.

Det här är SDDF

SDDF (Swedish Drug Delivery Forum) är ett världsledande forum där forskning inom läkemedelstillförsel och distribution (s.k. drug delivery) står i centrum. En stor del av de läkemedelssubstanser som utvecklas i dagsläget består av biologiska molekyler, så som proteiner, peptider och RNA, varav många har problem med för låg löslighet och otillräcklig absorption. En av dagens utmaningar är att utveckla nya kliniskt användbara läkemedelsterapier.

Forskningen inom SDDF kommer att bedrivas via tre plattformar (DDP) där de medicinska behoven är stora; DDP-1 kontrollerad parenteral administrering, DDP-2 oral administrering av utmanande aktiva substanser och DDP-3 partikeldesign och kontrollerad frisättning vid inhalation. SDDF förväntas, baserat på det breda perspektivet och de tillgängliga tvärvetenskapliga akademiska och industriella kompetenserna, bidra till framtida genombrott för nya terapier.

SDDF är det första nationella forumet inom området och baseras på en interaktiv tvärsektoriell forumbildning mellan akademi och näringsliv och är till stor del finansierade av Vinnova. Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är forumets centrum och här bedrivs även en stor del av forskningen. Tio olika företag bidrar med ett brett företagsperspektiv samt stor expertis och viktig infrastruktur.