Utbildningar inom medicin och farmaci

På medicinska och farmaceutiska fakulteten kan du läsa något av våra 9 grundprogram, 18 program på avancerad nivå och nästan 200 fristående kurser.

Vill du studera hälsa, vård, medicin eller läkemedel?

Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan du läsa 9 program med start på grundnivå och ytterligare 18 på avancerad nivå. Förutom programmen kan du också läsa nästan 200 fristående kurser och en sommarforskarskola.

Se våra program på grundnivå
Se våra program på avancerad nivå
Se våra fristående kurser

Om du vill gå på djupet inom ett område och forska har vi utbildning på forskarnivå.

Vi erbjuder också uppdragsutbildning.

Senast uppdaterad: 2021-12-01