Utbildningar inom medicin & farmaci

På medicinska och farmaceutiska fakulteten kan du läsa något av våra 9 grundprogram, 14 program på avancerad nivå och drygt 200 friståendekurser.